Inwestycje

UWAGA! Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/2024 na dostawę wraz z uruchomieniem przerzucarki bramowej dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych REMONDIS Bydgoszcz SA
data publikacji: 2024-05-10 15:01:42

Zamawiający zgodnie z punktem XIII Zapytania ofertowego nr 2/2024 zmuszony jest do unieważnienia postępowania ofertowego na podstawie, przesłanki punktu 8.3 postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;


Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z powyższego uprawnienia.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się