Inwestycje

UWAGA! Aktualizacja zapytania ofertowego nr 3/2024.
data publikacji: 2024-05-16 23:58:02

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2024 dot.  dostawy wraz z uruchomieniem przerzucarki bramowej dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z punktem XI 5. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Zapytania ofertowego.

Zmianie uległ:

punkt 3.3.7 Zapytania ofertowego:

Było:

opuszczana do przodu i podnoszona hydraulicznie dla bezpiecznego zajęcia stanowiska pracy przez operatora i braku konieczności jej demontażu na czas transportu;

Jest:

podnoszona hydraulicznie dla bezpiecznego zajęcia stanowiska pracy przez operatora i braku konieczności jej demontażu na czas transportu;

 

punkt XIII.1 Zapytania ofertowego:

 

Było:

Cena całkowita brutto (Kc) – 85 pkt

Wydłużony okres gwarancji jakości (Kg)- 20 pkt

Czas przystąpienia do usunięcia awarii [Kcz] – 5pkt

 

Jest:

Cena całkowita brutto (Kc) – 75 pkt

Wydłużony okres gwarancji jakości (Kg) – 20 pkt

Czas przystąpienia do usunięcia awarii [Kcz] – 5pkt

 

Powyższe zmiany nie wpływają na wydłużenie terminu składania ofert.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się